Публічний звіт голови Носівської райдержадміністрації за 2018 рік

Матеріал з Енциклопедія Носівщини
(Перенаправлено з Носівський район в 2018)

Публічний звіт голови Носівської районної державної адміністрації Вершняк Вікторії Миколаївни за підсумками роботи у 2018 році

Вступ[ред.]

Робота райдержадміністрації протягом 2018 року була націлена на виконання Конституції, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів, указів Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України і спрямовувалася на реалізацію на рівні району державної економічної політики розвитку регіонів, конкретних завдань щодо підвищення ефективності використання наявного виробничого, природно-ресурсного та трудового потенціалу району, забезпечення стабільного розвитку економіки на основі науково-технічного прогресу, утвердження її інноваційної моделі, зростання рівня життя населення.

Протягом 2018 року соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в районі була стабільною, райдержадміністрацією постійно вживались заходи для вирішення нагальних соціальних проблем, налагодження ефективного діалогу з об’єднаннями громадян, територіальними громадами, щомісячно здійснювався контроль за виконанням Програми соціально-економічного розвитку Носівського району та бюджету району на 2018 рік; аналізувався стан виконання делегованих повноважень.

Розгляд звернень громадян[ред.]

На виконання Закону України «Про звернення громадян» райдержадміністрацією, її відділами постійно проводиться робота, спрямована на створення необхідних умов для реалізації права громадян на письмове звернення та особистий прийом, оперативне вирішення порушених проблем та усунення причин, що породжують скарги.

Стан роботи із зверненнями громадян аналізується щоквартально, доповідна записка надсилається міськсільвиконкомам, управлінню та відділам районної державної адміністрації для вжиття заходів по усуненню недоліків.

За 2018 рік на адресу райдержадміністрації надійшло 704 письмових пропозицій, заяв та скарг від громадян. На особистому прийомі у голови райдержадміністрації та його заступника побувало 72 громадян. Серед звернень, що надійшли до райдержадміністрації і розгляд яких здійснювався відповідно до Закону України «Про звернення громадян», переважно заяви-клопотання.

206 письмових звернень надійшло до райдержадміністрації від органів вищого рівня. До голови райдержадміністрації із заявами звернулося 498 громадян.

У своїх зверненнях заявники порушували питання виділення матеріальної допомоги на лікування, виплати заробітної плати, земельні та житлові питання.

Питання соціального захисту порушувались у 260 зверненнях. У своїх зверненнях громадяни просили надати роз’яснення щодо розмірів житлової субсидії, також були клопотання про надання матеріальної допомоги на лікування.

Заяви громадян розглядалися на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації. Протягом звітного періоду було проведено 11 засідань.

На всі питання, які порушувались у листах заявників, були надані відповідні роз’яснення щодо встановленого порядку вирішення порушених проблем. З метою зменшення письмових та усних звернень громадян райдержадміністрацією постійно проводяться зустрічі з населенням району, прямі телефонні лінії.

Організаційно-масова робота[ред.]

Організаційна і кадрова робота райдержадміністрації спрямовувалася на вдосконалення стилю, методів управлінської діяльності місцевих органів влади, орієнтованих на результат, змінення виконавської дисципліни.

Згідно регламенту та плану роботи протягом 2018 року проводилися засідання Колегії райдержадміністрації (кількість членів Колегії – 7 осіб, в т.ч. жінок – 6), яких протягом минулого року відбулося 12.

На засіданнях заслухано 30 виступів (з них членів Колегії – 8), в т.ч. з доповідями – 26, інформаціями – 4.

Загалом протягом 2018 року на засіданнях Колегії було розглянуто 30 питань (в середньому по 3 на одне засідання), за підсумками розгляду головою видано 20 розпоряджень.

Найбільш актуальні питання:

 • про проект Програми економічного та соціального розвитку району на 2019 рік;
 • про проект районного бюджету на 2019 рік.
 • щоквартально – про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району; про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених законами України, зокрема «Про доступ до публічної інформації», актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної держадміністрацій, іншими документами, реагування на звернення, запити депутатів усіх рівнів та роботи зі зверненнями громадян у апараті, відділах та структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах міської та сільських рад;
 • про стан кадрової роботи в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та завдання щодо покращення добору, розстановки та навчання кадрів у відповідності з вимогами Закону України «Про державну службу» за підсумками 2018 року;
 • про хід виконання районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки;
 • про організацію оздоровчої кампанії 2018 року;
 • про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2018 року;
 • про заходи щодо попередження локалізації та гасіння пожеж на торховищах і сільгоспугіддях у пожеженебезпечний період 2018 року;
 • про підсумки роботи господарського комплексу в осінньо-зимовий період 2017-2018 роки;
 • про готовність сільгосппідприємств району до проведення комплексу весняно-польових робіт;
 • про механізм взаємодії служб, установ та організацій щодо профілактичної роботи із сім’ями та дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах;
 • про підсумки роботи господарського комплексу в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки;
 • про підготовку систем електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення до роботи в зимовий період та забезпечення їх готовності з визначенням основних проблемних питань та заходів щодо їх спільного вирішення;
 • про заходи щодо попередження локалізації та гасіння пожеж на торфовищах і сільгоспугіддях у пожежонебезпечний період 2018 року;
 • про готовність сільгосппідприємств району до збирання урожаю 2018 року;
 • про виконання районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2020 роки;
 • стан підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району до початку 2018-2019 навчального року;
 • про хід виконання районної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки;
 • про стан роботи архівного сектор щодо забезпечення та збереження архівних документів;
 • виконання делегованих повноважень виконкомами Держанівської, Степовохутірської, Софіївської, Калинівської сільських рад.

З метою забезпечення виконання покладених на райдержадміністрацію завдань, виконання делегованих повноважень при райдержадміністрації на кінець року діяло 34 консультативно-дорадчих органи.

Робота консультативно-дорадчих органів проводиться з дотриманням вимог Інструкції з діловодства. Відповідно затверджених Положень здійснюється планування, матеріали для розгляду готуються, як правило, секретарями із залученням членів дорадчих органів, спеціалістів установ та організацій, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, громадських організацій. Прийняті рішення своєчасно доводяться до виконавців, здійснюється контроль за виконанням запланованих заходів.

Зокрема, під головуванням голови райдержадміністрації протягом 2018 року проведено 11 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано звіти керівників підприємств-боржників по сплаті до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду України.

Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

З метою контролю за станом виплат заробітної плати у районі забезпечувалася робота робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати (проведено 5 засідань) і зайнятості населення, на засіданнях яких були розглянуті питання, зокрема:

 • про розгляд листа Ніжинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України від 20.12.2017 №6075/07 про перелік підприємств, які за даними поданих звітів за жовтень 2017 року нараховують заробітну плату найманим працівникам менше мінімального розміру, а також список керівників, які отримують заробітну плату менше мінімального розміру;
 • про стан заборгованості із заробітної плати на підприємствах та організаціях району станом на 01.03.2018 року;
 • ознайомлення з обласним протоколом №2 засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення від 27.02.2018 року;
 • про стан заборгованості із заробітної плати на підприємствах та організаціях району станом на 01.04.2018 року;
 • про розгляд листа Ніжинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України від 22.03.2018 №173/07 про перелік страхувальників, які за даними поданих звітів за січень 2018 року нараховували заробітну плату найманим працівникам менше мінімального розміру, а також список керівників, які отримують заробітну плату менше мінімального розміру за умовами відпрацювання ними повного місяця;
 • про стан заборгованості із заробітної плати на підприємствах та організаціях району станом на 01.06.2018 року;
 • про розгляд листа Головного управління ДФС у Чернігівській області від 29.05.2018 №2650/9/25-01-13-06-08 про нарахування доходів у вигляді заробітної плати менше законодавчо встановленого рівня за І квартал 2018 року;
 • про розгляд листа Ніжинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України від 06.07.2018 №3684/07 про перелік страхувальників, які за даними поданих звітів за квітень 2018 року нараховували заробітну плату найманим працівникам менше мінімального розміру, а також список керівників, які отримують заробітну плату менше мінімального розміру за умовами відпрацювання ними повного місяця;
 • щодо підприємств, які виплачували заробітну плату нижче рівня мінімальної заробітної плати або в незначних розмірах та інші.

Проведено 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації, на яких розглядались питання щодо захисту житлових та майнових прав дітей (1), виконання батьками батьківських обов’язків (29), інші питання, пов’язані із захистом прав дітей (22).

За результатами роботи координаційної ради з питань соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, та попередження насильства в сім’ї взято під соціальний супровід 18 сімей та знято з обліку 20 сімей, з них 2 – в зв’язку з переїздом.

Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації протягом 2018 року провела 11 засідань, за результатами її роботи 41 громадянам надано матеріальну допомогу у сумі 29300 тис.грн.

Робота з підбору та розстановки кадрів[ред.]

Кадрова робота районної державної адміністрації спрямована на забезпечення апарату, його структурних підрозділів кваліфікованими кадрами, спроможними виконувати поставлені перед органами державної влади завдання. З цією метою в практичній діяльності основна увага зосереджувалася на створенні дієздатної системи роботи з кадрами.

Вирішення кадрових питань та питань проходження державної служби здійснюється у відповідності з вимогами законодавчих та нормативних документів. У практичній діяльності основна увага зосереджувалася на створенні дієздатної системи роботи з кадрами. Прийняття на державну службу проводилось відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648), за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

У 2018 році на посади державної служби головою райдержадміністрації призначено 3 особи. Державні службовці призначені на посади як такі, що успішно пройшли конкурсний відбір (1) та за іншою процедурою (2).

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями», призначеним державним службовцям райдержадміністрації присвоєно ранг державного службовця в межах категорії посад.

Обчислення стажу державної служби здійснювались відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби». У 2018 році головою райдержадміністрації встановлені відповідні надбавки за вислугу років 3 державним службовцям, які займають посади керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права районної державної адміністрації

У 2018 році видано 162 розпорядження голови райдержадміністрації та з кадрових питань.

З метою стимулювання працівників та жителів району, які внесли вагомий особистий внесок у виконання програми соціально-економічного розвитку, досягли визначних успіхів у виробничій, творчій і соціально-культурній, громадській та інших сферах діяльності, у 2018 році Почесною грамотою районної державної адміністрації нагороджено 48 осіб, Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради – 3 особи, оголошено Подяку голови райдержадміністрації – 27 особам та 1 трудовому колективу.

Державні службовці не притягувалися до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Децентралізація влади[ред.]

Станом на 01.01.2019 року на території району вже функціонує 3 об’єднаних територіальних громад, зокрема, Носівська, Макіївська та Мринська.

Рішенням сесії Носівської міської ради від 19.10.2017 року № 1/28/VII було ухвалено рішення «Про схвалення проекту рішення Носівської міської ради про добровільне приєднання територіальних громад до Носівської об’єднаної територіальної громади».

Районною державною адміністрацією надається всебічна методично-консультативна допомога по формуванню структури громад та забезпеченню їх повноцінного функціонування.

Бюджет та економіка[ред.]

У 2018 році забезпечувався аналіз виконання доходів зведеного бюджету Носівського району, реалізація Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік. В цілому у сфері соціально-економічного розвитку району слід відзначити їх виконання по більшості показників.

1. Доходи. За 2018 рік до загального та спеціального фондів бюджетів усіх рівнів мобілізовано 205,7 млн.грн. З державного бюджету отримано: дотації у сумі 7,4 млн.грн., субвенції – 166,9 млн.грн. (в т.ч. освітня субвенція – 7,2 млн.грн., медична – 26,3 млн.грн.).

До загального фонду бюджетів усіх рівнів мобілізовано 203,2 млн.грн.

Доходи загального фонду бюджету району (без врахування трансфертів) за звітний період склали 17,2 млн.грн., що становить 112%, понад планові показники надійшло 1,9 млн.грн.

Темпи росту доходів бюджету у порівнянні з 2017 роком зросли на 36,5%, відповідно і доходів отримано на 4,6 млн.грн. більше.

Виконання запланованих показників по залученню до бюджету власних і закріплених доходів забезпечено в цілому по району на 100,6%, окрім бюджету Софіївської сільської ради. Відсоток виконання за 2018 рік склав 87,8 при планових річних показниках 519,2 тис.грн., фактично надійшло 455,9 тис.грн., не надолужено в грошовому виразі 63,3 тис.грн., не забезпеченні надходження в розрізі податків по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% – 47,2 тис.грн., та по земельному податку і орендній платі з юридичних осіб – 19,3 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету району за рік надійшло 2,6 млн.грн., що становить 338% до річних бюджетних призначень.

2. Видатки загального фонду зведеного бюджету району за 2018 рік проведені в сумі 207,7 млн.грн.

В структурі видатків асигнування склали:

 • на освіту – 15,2 млн.грн. (7,3%);
 • на охорону здоров’я – 35,2 млн.грн. (16,9%);
 • на соціальний захист та соціальне забезпечення – 141,5 млн.грн. (68,1%);
 • на утримання органів місцевого самоврядування – 9,9 млн.грн. (4,8%);
 • на культуру – 734,5 тис.грн. (0,3%);
 • на фізичну культуру та спорт – 98,2 тис.грн. (0,05%).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 46,6 млн.грн. видатків загального фонду зведеного бюджету, заборгованість на 01.01.2019 року відсутня.

Видатки на енергоносії за 2018 рік становлять 6,7 млн.грн., заборгованість по послугах енергопостачальних організацій на звітну дату відсутня.

На продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали було спрямовано 1 млн.грн. загального фонду та 1,1 млн.грн. спеціального фонду.

Видатки спеціального фонду бюджету складають 6,5 млн.грн., з них:

 • за рахунок надходжень від платних послуг – 0,7 млн.грн.;
 • спонсорської допомоги, яка надходить у грошовому вигляді та у натуральних показниках –1,5 млн.грн.;
 • за рахунок доходів спеціального фонду бюджету та залучення залишку коштів, який склався на 01.01.2018 рік, та коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду – 4,3 млн.грн.

Позиками на покриття тимчасових касових розривів протягом звітного періоду з єдиного казначейського рахунку не користувались.

3. Щомісячно проводиться моніторинг діяльності підприємств району.

За підсумками роботи у 2018 році вироблено промислової продукції на суму 107,2 млн.грн., що становить 102,8 % до відповідного періоду попереднього року.

Обсяг виробництва продукції промислових підприємств району:

4. Інвестиції: Капітальні інвестиції – важливий показник, який характеризує збільшення основних фондів підприємств, їх оновлення.

Найбільшим джерелом інвестицій залишаються власні кошти підприємств та населення. Вкладаються інвестиції переважно в сільське господарство, розвиток промисловості та транспорт.

Протягом січня-грудня 2018 року темпи зростання обсягу капітальних інвестицій до відповідного періоду попереднього року 105,3 %.

Щомісячно здійснюється моніторинг інвестиційних проектів та забезпечувався адміністративний супровід найбільш значущих інвестиційних проектів.

5. Роздрібний товарооборот: За січень-вересень 2018 року загальний обсяг роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації у фактичних цінах збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 102,2млн.грн., темп росту з урахуванням індексу споживчих цін становить 112,4%.

Протягом 2018 року проводилася відповідна робота по розвитку внутрішньої торгівлі суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності.

Виїзною торгівлею та побутовим обслуговуванням населення в районі займаються приватні підприємці.

6. Транспорт. У січні-листопаді 2018 році автомобільним транспортом району перевезено 640,6тис. пасажирів, що становить 97,5% до показників 2017 року

За січень-листопад 2018 року автомобільним транспортом району перевезено 10,4тис.т вантажів, що становить 122,3% до 2017 року, виконано вантажооборот в обсязі 12,9млн.т/км (118,1% до аналогічного періоду 2017 року).

7. Мале підприємництво: щоквартально проводиться моніторинг кількісних та якісних показників стану розвитку підприємництва та виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у 2018 році.

Станом на 01.01.2019 року в районі зареєстровано 868 суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб) та 114 суб’єктів малого та середнього підприємництва (юридичних осіб).

При райдержадміністрації працює адміністратор відділу економічного, агропромислового розвитку та надання адміністративних послуг, через якого надаються адміністративні послуги, загальна кількість надання яких протягом 2018 року склала 3413 адміністративних послуг.

8. Агропромисловий комплекс району.

За результатами 2018 року аграрії Носівщини наростили темпи та обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, покращили її якісні показники.

За підсумками минулого року виробництво валової продукції по сільськогосподарських підприємствах становило 125,9% до рівня минулого року, в т.ч. у галузі рослинництва – 131,2%, у тваринництві – 90,2%.

Фактично вироблено сільськогосподарської продукції у порівняльних цінах 2010 року на суму 474,7млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва – 431,0млн.грн, продукції тваринництва – 43,7млн. грн.

Сільськогосподарські підприємства в 2018 році намолотили 292,7тис.т зерна (+ 98тис.т до 2017 року), при врожайності 85,2ц/га.

Найбільший валовий збір зерна мають: ПП «Агропрогрес» – 66,0тис.т, ТОВ «Наташа Агро» – 32,5тис.т., ТОВ «Нива-2008» – 22,4тис.т., ТОВ «Маяк» – 32,0тис.т, ТОВ «Земля і воля» – 19,3тис.т, СФГ «Вікторія» –16,9тис.т.

Найвищу урожайність зернових культур (з кукурудзою) отримали у ТОВ «Нива-2008» – 103,0ц/га, ПП «Агропрогрес» – 95,4ц/га.

Валовий збір кукурудзи на зерно склав 246,6тис.т, озимої пшениці – 26,2тис. т, озимого жита – 376т, ярого ячменю – 11,1тис. т, зернобобових –471т, гречки – 80т.

Намолочено 25,2тис.т насіння соняшнику, 14,9тис.т сої, 3,8тис.т озимого ріпаку.

Накопано 14,1тис.т цукрових буряків та 2,6тис.т картоплі.

З метою захисту прав селян як власників землі в 2018 році укладено 13761 договорів оренди земельних часток (паїв), загальна вартість орендованих земель становить 1109,6млн.грн. Середній розмір орендної плати по району – 10,9%. Відповідно до договорів оренди виплачено 121,0млн.грн. орендної плати. На даний час орендну плату виплачено повністю.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в агроформуваннях району в 2018 році становила 8482,41грн. Найвищим є рівень заробітної плати в ТОВ «Нива-2008», ТОВ «Маяк», Носівській селекційно-дослідній станції.

Станом на 01.01.2019 року в агроформуваннях району утримується 5275 голів ВРХ, в т.ч. корів – 1684, що становить відповідно 93% та 77% до показників минулого року.

Валове виробництво молока за 2018 рік становить 11589,5 тонн або 95% до рівня минулого року.

62% та 38% всього загальнорайонного об’єму молока виробляється в ТОВ «Нива-2008» та СФГ «Вікторія».

За 2018 рік середньорайонний показник надою молока на корову склав 7058кг.

Обсяги вирощування м’яса становлять 1270,4т, 91% до показника минулого року. Протягом 2018 року реалізовано м’яса – 1144,4т, що склало 102% до минулорічного показника.

Згідно національного проекту «Відродження скотарства» основу розвитку тваринницької галузі району становить великотоварне виробництво за рахунок його переведення на сучасний технологічний рівень.

У районі введено в експлуатацію молочний комплекс з доїльною залою, розрахованою на 900 корів, у ТОВ «Нива-2008». Ще один такий комплекс введено у фермерському господарстві «Вікторія». Маємо конкретні плани подальшого розвитку тваринницької галузі на найближчий період. Зокрема, планується збільшення чисельності м’ясного поголів’я ВРХ до 3000 голів у ТОВ «Агрікор Холдинг», нарощування виробничих потужностей свиноферми у ТОВ «Агронадія».

Житлово-комунальне господарство[ред.]

Житлово-комунальні послуги в районі надають 2 спеціалізовані підприємства: КП «Носівка – комунальник» та КП «Носівські теплові мережі».

На балансі КП «Носівка – комунальник» знаходяться 6 артезіанських свердловин потужністю по 65м3/год, 1 каналізаційно-насосна станція та наземні поля фільтрації потужністю 117м3/год. Загальна протяжність діючих водопровідних мереж станом на 01.01.2019 року складає 170км, каналізаційних мереж – 5,4км.

До житлового фонду комунальної власності належить 25 будинків.

За 2018 рік комунальниками надано послуг з поточного благоустрою на суму 3903,0тис.грн.

Станом на 01.01.2019 року в районі створено 19 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

КП «Носівські теплові мережі» надає послуги з теплопостачання бюджетним установам та іншим споживачам Носівської міської ради, Носівського району, Макіївської та Мринської ОТГ. Станом на 01.01.2019 року на балансі КП «Носівські теплові мережі» знаходяться 29 котелень та 1,8км теплових мереж. За 2018 рік вироблено корисної теплової енергії 5356,0Гкал. на суму 12804,7тис.грн., середньомісячна опалювальна площа 53454,2м2.

Ринок праці[ред.]

Ситуація на ринку праці району пов’язана значним чином із відсутністю великих стабільних промислових підприємств на території району.

Протягом 2018 року Носівською районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості було працевлаштовано 543 безробітних громадян.

151 безробітних брали участь у громадських роботах та 95 безробітних в роботах тимчасового характеру.

Всього витрачено 104091грн. коштів на проведення громадських робіт, у тому числі: 62455грн. – з місцевого бюджету, 41636грн. – з Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. Всі 104091грн. витрачені на оплату праці.

Поширена форма професійного навчання – стажування безпосередньо на робочих місцях за замовленням роботодавців з подальшим працевлаштуванням. 30 безробітних підвищували кваліфікацію на підприємствах району, з них 14 осіб закінчили навчання у звітному періоді та були прийняті на роботу згідно договорів з підприємствами району та на вакантні робочі місця.

З початку 2018 року 30 безробітних пройшли навчання, в тому числі особи, які мають робітничі професії –23, службовці – 5, осіб, які займали місця без спец. підготовки – 2.

З початку року Носівською районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості було надано 13430 профорієнтаційних послуг, з них 10451 профорієнтаційні послуги громадянам, що мали статус безробітного.

Протягом звітного періоду на обліку в центрі зайнятості з метою пошуку роботи перебувало 82 інваліди, з них 11 працевлаштовані за направленням центру зайнятості, 32 безробітних знято з обліку з інших причин.

Громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, спеціалістами центру зайнятості надається повний комплекс адресних послуг. Усього перебувало на обліку з початку року 673 громадян, що належать до даної категорії населення, з них 171 особа працевлаштована за направленням служби зайнятості. Направлено на професійне навчання 13 безробітних квотної категорії, 72 безробітних даної категорії населення приймало участь у громадських роботах та 29 осіб у тимчасових роботах.

Під постійною увагою робота з демобілізованими військовослужбовцями – учасниками АТО. Протягом звітного періоду на обліку перебувало 9 учасників АТО. Протягом 2018 року працевлаштовано 4 учасники АТО (всі дані вказані по Носівському та Бобровцькому районах).

Соціальна сфера[ред.]

За статистичними даними станом на 01 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в районі відсутня.

Відділом грошових виплат та компенсацій станом на 01 січня 2019 року призначені та виплачені в повному обсязі 42129,1тис.грн. державних допомог різних видів, що на 2068,7тис.грн. менше в порівнянні з 2017 роком, заборгованості станом на 01.01.2019 року не має.

Згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» призначено 876 допомог на суму 18708,4тис.грн. та виплачено в повному обсязі, що на 3039,2тис.грн. менше, ніж в минулому році.

Нараховано коштів організаціям надавачам житлово-комунальних послуг в 2018 році – 56516,2тис.грн. (в 2017 році – 80266,6тис.грн.), перераховано коштів організаціям в 2018 році – 86668,7тис.грн. (в 2017 році – 78054тис.грн.).

Заборгованість перед організаціями надавачами житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2018 року становить 13139,1тис.грн., станом на 01.01.2017 року – 41885,1тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року за субсидіями на тверде паливо та скраплений газ звернулося 494 сімей, призначено 417 сім’ям, нараховано на суму 1285,5тис.грн., перераховано 1611,7тис.грн. Заборгованість на 01.01.2018 року становила 33,1тис.грн.

З метою всебічної економії бюджетних коштів, упорядкування обліку і контролю розрахунків за спожиті енергоносії проводився щомісячний моніторинг виконання лімітів на енергоносії (електроенергія, теплова енергія, природний газ, водопостачання і водовідведення). При встановленні лімітів були враховані нововведені об’єкти споживання, структура кожної установи, їхні можливості та перспектива розвитку.

Постійно організовувалася робота з контролю по забезпеченню комунально-побутових споживачів твердими видами палива.

На обліку в районі перебуває 2473 інвалідів усіх категорій. Станом на 01.01.2018 рік для їх оздоровлення надано 13 санаторно-курортних путівок. На черзі для одержання путівки перебуває 44 особи.

162 інваліди одержали направлення на забезпечення технічних та інших засобів реабілітації. 45 дітей-інвалідів до 18 років направлені в обласний Центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Виплачена допомога з нагоди Дня Перемоги 1317 особам на суму 1,2млн.грн. Станом на 01.01.2018 року до реєстру внесено 7089 осіб, які мають право на пільги.

Робота у сфері молоді, спорту, соціального захисту дітей[ред.]

У 2018 році в районі здійснювалась реалізація:

 • районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Носівського району на 2016-2020 роки;
 • районної Програми «Молодь Носівщини на 2016-2020 роки»;
 • комплексної районної Програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року;
 • районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки;
 • районної Програми «Спортивний майданчик на 2015-2019 роки»;

При райдержадміністрації діють:

 • Міжвідомча рада з питань молодіжної політики, сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;
 • Координаційна рада з питань соціального супроводу сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та попередження насильства в сім’ї;
 • Координаційна рада з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності;
 • Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання молоді;
 • Міжвідомча комісія з питань оздоровлення і відпочинку дітей.

Розроблена та затверджена сесією районної ради районна Програма «Національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки».

Протягом 2018 року у районі було забезпечено організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей району. В районі забезпечується 100% використання путівок до ДП УДЦ «Молода гвардія», ДП МДЦ «Артек», КЗ «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» Чернігівської обласної ради та обласному санаторно-оздоровчому таборі «Зелений гай».

У період оздоровчої кампанії 2018 року оздоровчі та відпочинкові послуги отримали 1706 дітей, що становить 56,2% дітей шкільного віку. В тому числі охоплено: 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (89,2%), 18 дітей з інвалідністю (62,1%), 15 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (35,7%), 94 дитини, які числяться на диспансерному обліку (20,6%), 202 талановитих (82,1%) та 28 обдарованих дітей (140%), 147 дитина працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села (58,3%), 3 дітей внутрішньо переміщених осіб (17,6%), 42 дітей учасників антитерористичної операції (60%), 278 дітей з багатодітних (65,3%) і 49 малозабезпечених сімей (86%), 1 дитина, батько якої загинув в зоні проведення АТО, 15 дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах (38,5%).

Аналізуючи хід оздоровчої кампанії 2018 року, слід зазначити, що оздоровлення дітей проводиться за рахунок коштів районного бюджету (30,5тис.грн.), бюджетних коштів Носівської міської ради (190,9тис.грн.), за путівками, що надаються департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації.

Створено банк даних багатодітних сімей, який поновлюється щопівроку. Так, в районі налічується 323 багатодітних сімей в яких виховується 1110 дітей. Сімей, у яких виховується троє дітей – 238 (в них дітей 714), четверо – 50 (в них дітей 200), п’ятеро – 23 (в них дітей 115), шестеро – 8 (в них дітей 48), семеро – 21 (в них 7 дітей), вісім – 2 (в них 16 дітей), десять дітей –1 сім’я.

У 2018 році оформлено та видано 90 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 207 посвідчень дітей з багатодітної сім’ї.

Деякі багатодітні сім’ї, особливо ті, в яких виховується 5 і більше дітей, потребують покращення житлових умов, 7 сімей по м.Носівці перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов.

Проводяться перевірки умов проживання сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, в т.ч. багатодітних та здійснюється початкова оцінка потреб дитини та її сім’ї, а також ведеться їх облік. Відповідно до повідомлень від суб’єктів соціальної роботи своєчасно виявляються та беруться на облік сім’ї, де батьки не створюють належних умов для проживання дітей, здійснюється їх соціальний супровід. За 12 місяців 2018 року проведено 13 засідань Координаційної ради з питань соціального супроводу сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, та попередження насильства в сім’ї.

Щороку в районі проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» у навчальних закладах району проходять години спілкування та уроки ґендерної рівності, читаються лекції для дітей та батьків з питань: «Шляхи вирішення конфліктів», «Життя без насильства», «Людина ― дар, а не товар», «Протидії різних форм насильства», «Протидія жорстокому поводженню з дітьми. Права дітей», «Скажемо «ні» насильству в шкільному колективі» «Запобігання торгівлі людьми» та ін.

В районі проживає 115 жінок, яким присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня».

У 2018 році до служби у справах дітей райдержадміністрації не надходила інформація щодо жорстокого поводження з дітьми. На обліку перебуває 1 дитина щодо якої скоєно психологічне насилля.

Робота із сім’ями проводиться спільно службою у справах дітей райдержадміністрації, правоохоронними органами, дільничними інспекторами, представниками сільських рад, педагогами, лікарями. Роз’яснювальна робота проводиться з питань попередження насильства в сім’ї серед дітей та молоді, відповідального батьківства, профілактики правопорушень, попередження соціально-небезпечних захворювань та ін.

Станом на 01.01.2019 рік на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 31 дитина-сирота та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2018 року статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, набули 5 дітей, з яких 2 влаштовані під опіку, 2 влаштовані в прийомну сім’ю, 1 дитина перебуває в Ніжинському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

На обліку з усиновлення перебуває 7 дітей. У 2018 році на облік кандидатів в усиновителі взята 1 сім’я. На даний час кандидати встановили контакт з дитино. Заява про усиновлення перебуває на розгляді у суді.

На профілактичному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 23 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них: 21 дитина, яка проживає у сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 1 дитина, щодо якої скоєно психологічне насилля, 1 дитина, яка самовільно залишає постійне місце проживання.

За 2018 рік взято на облік 10 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, знято 6 дітей.

Протягом 2018 року з Носівського району направлено 3 дитини до центрів соціально-психологічної реабілітації.

Проводились регулярні рейди-перевірки дотримання правил продажу алкогольних напоїв, місць масового дозвілля неповнолітніх, а також вокзалу і нежитлових будівель, інших місць можливого перебування дітей.

Освіта[ред.]

Зусилля закладів загальної середньої освіти району були спрямовані на удосконалення освітнього процесу. Всього в районі функціонує 4 заклади загальної середньої освіти, з них – 2 «Навчально-виховні комплекси «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» та 1 заклад дошкільної освіти.

У І семестрі 2018-2019 н.р. проведено районні етапи олімпіад з 16-ти навчальних предметів, в яких взяли участь 97 учнів закладів загальної середньої освіти району та 16 учнів Макіївської ОТГ, де здобули 48 дипломів від району (дипломів – І ступеня – 23, ІІ ступеня – 14, ІІІ ступеня – 11, 1 диплом ІІ ступеня – Пустотинська ЗОШ І-ІІ ст.). Забезпечено підготовку до участі в ІІІ обласному етапі предметних олімпіад.

У закладах загальної середньої освіти району працює 8 гуртків, які відвідують 119 вихованців. Гуртковою роботою охоплено 45% дітей.

У 2018 році дошкільною освітою було охоплено 49% дітей.

На належному рівні здійснюється життєзабезпечення закладів загальної середньої освіти району. Охоплено гарячим харчуванням 90% учнів. Забезпечено стовідсоткове підвезення дітей до місць навчання, для чого задіяні 2 шкільних автобуси, автобусний транспорт сільгосппідприємства «АгроКіровка». У закладах загальної середньої освіти району працюють 46 комп’ютерів.

Для зміцнення матеріальної бази діючих закладів загальної середньої освіти в 2018 році використано кошти місцевого бюджету – 61,4 тис.грн., державних субвенцій – 366,5 тис.грн., спонсорські кошти та натуральні надходження в сумі 72,6 тис.грн.

Зокрема, для Рівчак-Степанівського НВК «ЗНЗ–ДНЗ» І-ІІІ ст. закуплено проектори, інтерактивна дошка, проекційні екрани, ноутбуки.

Коломійцівської ЗОШ І-ІІІ ст. закуплено холодильник.

Держанівського НВК «ЗНЗ–ДНЗ» І-ІІІ ст. закуплено комп’ютери для учнів проектори, дошки, шкільні меблі для початкових класів (парти та стільці)

Для Степовохутірської ЗОШ І-ІІІ ст. закуплено ноутбуки та комп’ютери для учнів. Здійснено капітальний ремонт школи в зв’язку з облаштуванням внутрішніх туалетів на суму 188 тис.грн.

Охорона здоров'я[ред.]

В установах охорони здоров’я району здійснюються заходи з реформування закладів первинної та вторинної ланки надання медичної допомоги.

На засадах сімейної медицини працюють 4 лікарських амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 1 міська лікарська амбулаторія, 24 ФП, де лікарі пройшли відповідну перепідготовку. Активно застосовуються стаціонарозамінні технології, кількість ліжок денного стаціонару – 60.

Працює 1 центральна районна лікарня. У денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах у 2018 році проліковано 4434 хворих.

З метою забезпечення доступності медичної допомоги для сільського населення протягом року здійснено 6 виїздів лікарських бригад центральної районної лікарні у сільські населені пункти, в ході яких оглянуто 625 сільських жителів (4,1%). Всього ж профілактичні медичні огляди в 2018 році пройшли 19,3% жителів району. Річний план профілактичних оглядів виконано на 99,3%.

Достатньо високим є рівень профілактики захворювання на таку соціально небезпечну хворобу як туберкульоз. З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз оглянуто 50,7% дорослого населення району, в т.ч. забезпечено флюорографічним обстеженням на стаціонарних та пересувних флюорографах 50,4% дорослих. Річний план флюорообстежень виконано на 98,5%.

Однією з найгостріших проблем галузі є кадрова. Поряд з нестачею середніх медичних працівників у ЦРЛ найбільш гостро відчувається дефіцит лікарських кадрів, у першу чергу педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, анестезіологів, а/гінекологів, зубних техніків, невропатолога, хірурга.

Для розвитку галузі залучено позабюджетні кошти в сумі 1,6млн.грн., в тому числі на благодійних умовах на суму 819,2тис.грн.

Із державного бюджету на фінансування медичної галузі виділено 33,9млн.грн. проти 30,6млн.грн. в 2017 році, із них до 30,1% – на розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

На придбання інсулінів в 2018 році виділено 1,3 млн.грн., в т. ч. з державними програмами в районному бюджеті вишукано 420,7тис.грн.

Культура[ред.]

Культурне обслуговування в районі здійснюється мережею закладів культури, що становить 17 об’єктів, серед яких: 3 сільських будинки культури, 6 сільських клубів, 8 бібліотек централізованої бібліотечної системи.

Роботу закладів культури забезпечує всього 27 працівників, з них 18 творчих, 5 з яких мають фахову освіту.

На державному обліку пам’яток культурної спадщини Носівського району перебуває 27 пам’яток: 15 археологічних, 12 історичних.

До участі у державних та громадсько-культурних заходах в районі залучаються релігійні громади та священнослужителі: до річниць Перемоги у Другій Світовій війни, до річниць визволення Носівського району від нацистських загарбників, щороку в листопаді правляться панахиди по голодомору в Україні, панахиди по річниці Революції Гідності та інше.

Усього у районі працює 3 клубних формування, 6 любительських об’єднань, 30 гуртків художньої самодіяльності з кількістю учасників 211 осіб.

Калинівський Народний аматорський хор «Калина» припинив свою діяльність за відсутністю фінансування.

У 2018 році проведено близько 2,5 тисячі культурно-освітніх та розважальних заходів, вечорів відпочинку для молоді.

Основні культурно-мистецькі заходи державного значення – до Дня Соборності та Свободи України «Моя країна – рідна Україна», книжкові виставки «Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна» – 8. Даниною пам’яті про нових героїв України до Дня революції гідності відбувся флеш-моб «Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо» – 4. До Міжнародного жіночого свята «Жінка – це запрошення до свята» – 14, до Дня пам’яті та примирення «Перемога – свята перемога» – 13, до Дня Конституції України – 8, до Дня Незалежності України – 14, до Дня пам’яті героїв Крут «Через віки ваш вчинок в пам’яті зростає» – 6, до Дня Державного Прапора України «Наш прапор житнім золотом цвіте» – 6, до Дня Українського козацтва «Гомін далеких віків» – 8.

В 2018 році по ЦБС було подаровано літератури на суму 2,4 тис.грн. та з Національної бібліотеки України ім. Я Мудрого надійшло 984 примірники на суму 52,7 тис.грн., крім того за програмою «Українська книга» надійшло 671 примірник на суму 47 тис.грн.

Мобілізаційна робота та співпраця з військовим комісаріатом[ред.]

Для забезпечення виконання завдань територіальної оборони та обороноздатності району у 2018 році з 13 по 26 червня було проведено навчальні збори з військовозобов’язаними підрозділів територіальної оборони району на базі військових частин Збройних Сил України та 22 грудня в базовому районі формування батальйонів територіальної оборони.

Для проведення заходів Цільової програми територіальної оборони, мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом та військову службу в резерві до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2017-2018 роки було виділено 30,7 тис.грн.

У 2018 році прийнята Цільова програма територіальної оборони, мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом та військову службу в резерві до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2019-2020 роки.

Видатки на заходи з підготовки та ведення ТрО на рік передбачені в районному бюджеті в розмірі 258 тис.грн.

До лав Збройних Сил України на строкову військову службу було призвано 51 особу, на військову службу за контрактом 32 особи.

В 2018 році було призвано на строкову військову службу 49 осіб, підписали контракт – 31 особа.

Див. також[ред.]

Посилання[ред.]