Козлов Володимир Ілліч

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Володимир Ілліч Козлов (народивс 1941 року в Носівці) — науковець і педагог, випускник Носівської середньої школи №1 1958 року, провідний науковий співробітник Інституту механіки Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993 рік), член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Життєпис

Після закінчення в 1966 році механіко-математичного факультету Київського університету ім. Т. Г. Шевченка В. І. Козлов працював в Інституті технічної теплофізики, а з 1968 р. – в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. Тут він пройшов шлях від аспіранта до провідного наукового співробітника. В 1973 р. він захистив кандидатську, а в 1994 р. – докторську дисертації.

Науковець

В.І. Козлов – автор і співавтор біля 200 наукових робіт, в тому числі трьох монографій. Серед його учнів 5 кандидатів наук. Своїми працями він вніс значний вклад в розвиток ряду напрямків механіки твердого деформівного тіла. Ним розроблені нові методи розрахунку нелінійних коливань в’язкопружних тіл з врахуванням взаємодії механічних, теплових і електромагнітних полів, високоефективні алгоритми і скінченно-елементні програми для розв’язування широкого класу спряжених задач про коливання і дисипативний розігрів просторових і тонкостінних елементів з непружних пасивних і п’єзоактивних матеріалів.

Педагог

Крім наукової роботи В.І. Козлов значну увагу приділяв педагогічній роботі. На протязі багатьох років він викладав вищу математику в Київському автомобільно-дорожньому інституті.

Відзнаки

Постановою Кабінету Міністрів від 14.12. 1993 р. № 35 „Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки”, Указом Президента України від 31.12 1993 р. за монографію у 5 томах „Механіка зв’язаних полів у елементах конструкцій” (Київ. Наукова думка. 1987-89 рр.) Володимир Ілліч Козлов, один із співавторів цієї фундаментальної праці, став лауреатом Державної премії України.

Джерело

  1. Нирив у книзі: Фурса В. М. Славні імена Носівщини. — 2-ге видання, доповнене, перероблене. — Ніжин : ТОВ «Аспект-Поліграф», 2012. — 384 сторінки : ілюстрації. ISBN 978-966-340-493-6.